قوانین و مقررات برای راه اندازی سنگ شکن جدید در اوتار پرادش