قیمت سنگ از معادن در اوگاندا برای ساخت و ساز جاده اوگاندا