بررسی های تجربی در مورد جایگزینی شن و ماسه توسط گرد و غبار معدن در بتن